Důležité informace | CK Atlas Adria
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace

Aktuálně

  • Otevírací doba dnech 15.10. - 17.10. 2019 více
  • Katalog 2019 je na světě! více
Důležité informace
Důležité informace

Důležité informace

Níže uvedené informace jsou platné pro naše vlastní ubytovací kapacity:
 
 
U ostatních zájezdů/pobytů mohou být podmínky odlišné.
 

Rezervace a objednání zájezdu/pobytu

Zájemce o zájezd/pobyt nejdříve osobně, telefonicky, e-mailem, pomocí obj. formuláře na webových stránkách či využitím chatu provede rezervaci u cestovní kanceláře (dále jen CK). Poté zákazník-objednavatel od  CK obdrží formulář Smlouvu o zájezdu (popř. Smlouvu o pobytu) - dále jen SoZ. Klient je následně povinen doručit vyplněnou SoZ do CK nejpozději do určeného data rezervace.

Proces uzavření SoZ mezi klientem a CK lze provést jedním z následujících způsobů:

  1. Formulář smlouvy bude klientovi odeslán do nahlášeného e-mailu, popř. je k dispozici pro stáhnutí či tisk na webových stránkách. Ve formuláři klient vyplní příslušné údaje a vyznačí požadované služby (SoZ prosím vyplňte pečlivě a pravdivě, abyste později zbytečně neplatili poplatky popsané ve všeobecných podmínkách – změny v SoZ) a zašle e-mailem zpět do CK. Následně cestovní kancelář provede kalkulaci a odešle potvrzenou SoZ zpět zákazníkovi na e-mail. Následně klient potvrdí SoZ svým podpisem a naskenuje SoZ zpět CK)
  2. Osobní schůzka a vyřízení celého procesu ohledně SoZ přímo v naší CK.
  3. Zaslání SoZ poštou - tato služba je zpoplatněna 49 Kč / jedno zaslání SoZ.

Pozn.: Upozorňujeme na dodržení lhůty splatnosti zálohy a doplatku uvedené ve SoZ.

Voucher – poukaz na zájezd/pobyt

Bude doručen až po uhrazení celkové ceny zájezdu, cca 7 dnů před nástupním termínem (v případě zájezdů zakoupených na „Last minute“ bude zákazníkovi voucher doručen v návaznosti na datum uzavření SoZ). Voucher obsahuje všechny objednavatelem požadované a zaplacené služby a opravňuje ho k jejich čerpání. CK doporučuje kontrolu voucheru před odjezdem, aby bylo v případě nesrovnalostí možno vše vyřešit ještě před uskutečněním zájezdu. Zákazník je povinen voucher vzít s sebou na zájezd, aby byl kdykoliv k dispozici a k nahlédnutí pracovníkovi cestovní kanceláře. Bez poukazu na zájezd není cestovní kancelář povinna poskytnout žádné služby.

Pozn. : Standardně je voucher (společně s informacemi k zájezdu) zasílán elektronicky - na uvedený e-mail v SoZ. Má-li klient zájem o zaslání poštou, je tato služba zpoplatněna 49 Kč / zaslání voucheru (vč. informací k zájezdu/pobytu).

Lůžkoviny a povlečení

V každé naší kempové ubytovací jednotce jsou k dispozici lůžkoviny (polštářek, deka/přikrývka). Také používání ložního prádla (prostěradlo, potahy na polštáře a přikrývky) je zahrnuto v ceně  ubytování. Při zahájení pobytu klient převezme na stanovišti delegátů příslušný počet povlečení a sám si lůžkoviny povleče. Při ukončení pobytu odevzdá použité ložní prádlo zpět na stanoviště delegátů.

Poškození a zničení vybavení

Za poškozené, zničené či ztracené vybavení ubytovacích kapacit CK nebo poškození ubytovací kapacity, je klient CK povinen uhradit škodu přímo v místě pobytu. K určení výše náhrady slouží inventární seznam, který je k dispozici v každém ubytovacím objektu. Za škodu je považován také částečný nebo žádný závěrečný úklid ubytovacího prostoru, u kterého není tento úklid součástí smluvní ceny (V žádných našich vlastních kapacitách závěrečný úklid není součástí smluvní ceny - za závěrečný úklid je zodpovědný každý klient sám. U ostatních ubytovacích kapacit je tato informace uvedena v rámci popisu zájezdu/pobytu). Odpovídající částku je oprávněn inkasovat zástupce naší CK v zahraničí (delegát), resp. strhnout ji z kauce - viz níže. Delegát na vyžádání vystaví řádný daňový doklad.

Kauce

Každý klient CK, který přicestoval do pobytového místa vlastní dopravou, je povinen složit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč / voucher. Z této částky budou hrazeny případné škody a ztráty zaviněné v průběhu pobytu. Částku převezme delegát ihned po příjezdu klienta a potvrdí příjem této částky svým podpisem na voucher (poukaz na zájezd/pobyt). Při odjezdu klienta - po ukončení pobytu a předání ubytovací kapacity, vrátí pracovník CK odpovídající sumu. Pokud klient CK nepřevezme při odjezdu tuto kauci, zaniká mu tímto právo na pozdější vyrovnání. Týká se pouze našich vlastních ubytovacích kapacit.

Stravování

Vlastní příprava stravy je možná v každé naší ubytovací kapacitě v plně vybavené kuchyňce. U většiny našich ubytovacích kapacit lze objednat také polopenzi, plnou penzi či večeře, a to přímo v místě pobytu - u delegáta CK. Ceny a možnosti stravování jsou vždy uvedeny v rámci popisu daného zájezdu/pobytu. Pokud nebyly ceny stravování v době vydání tohoto katalogu ještě známy, jsou v rámci popisů uvedeny alespoň ceny loňské (o aktuálních cenách stravování se může klient informovat přímo v CK).

Střídání turnusů

Naše vlastní ubytovací kapacity:

Přijíždějící klienti:
Příjezd autobusu do kempu mezi 8.00 - 9.00 hod., následujícího dne po odjezdu z ČR.
Mezi 9.00 - 12.00 bude nově přijíždějícím klientům k dispozici jedna ložnice a část lednice. Až do 15.00 odjíždějící klienti a nově příchozí klienti ubytovací kapacitu společně sdílí.
Od 14.00 do 15.00 hod. (popř. dle individuální domluvy mezi klienty, popř. s delegátem) probíhá kontrola a převzetí vybavení dle inventáře. Předávání inventáře (probíhá bez účasti delegáta CK) by nově příchozí klienti měli ve vlastním zájmu věnovat zvýšenou pozornost, jelikož po jeho převzetí již zodpovídají za případné poškozené a chybějící vybavení stanu. V případě jakýchkoliv problémů či nesrovnalostí při předávání ubytovací jednotky požádejte ihned delegáta o jejich vyřešení. Pozdější reklamace bohužel nebudou uznány.
Odjíždějící klienti:
V den střídání turnusů prosíme odjíždějící klienty, aby do 9.00 vyklidili (a uklidili) jednu ložnici tak, aby byla plně k dispozici nově příchozím klientům. Stejně tak prosíme o uvolnění poloviny lednice.
Od 9.00 do 15.00 hod. odjíždějící klienti a nově příchozí klienti ubytovací kapacitu společně sdílí, proto prosíme odjíždějící klienty, aby uvedli ubytovací kapacitu do tomuto odpovídajícímu stavu.
Od 14.00 do 15.00 hod. (popř. dle individuální domluvy mezi klienty, popř. s delegátem) probíhá kontrola a převzetí vybavení dle inventáře. Odjíždějící klienti jsou povinni uhradit dle ceníku v inventáři případné chybějící a poškozené věci u delegáta na recepci CK.
Mezi 9.00 až 15.00 odjíždějící klienty prosíme o odevzdání ložního prádla (povlečení na přikrývky a polštáře a prostěradla) delegátovi k jeho ubytovací jednotce.   
Tento systém umožňuje všem střídajícím přípravu stravy, úkryt při nepřízni počasí, zajištěná zavazadla atd. v průběhu dne společného užívání ubytovací kapacity. Odjezdy autobusů z kempu jsou závislé na čase příjezdu do kempu - s ohledem na povinnou bezpečnostní přestávku řidičů. Odjezd není dříve než v 16:00 hod.

Ostatní ubytovací kapacity:

Informace k procesu střídání klientů u ostatních zájezdů/pobytů budou upřesněny v bližších informacích, které klient obdrží cca 7 dní před odjezdem.

Delegáti v místě pobytu

Součástí služeb našich vlastních zájezdů/pobytů jsou vždy i služby česky hovořícího delegáta (zástupce naší cestovní kanceláře v zahraničí). Delegát je klientům k dispozici přímo v místě ubytování po celý průběh pobytu, a to vždy v rámci své pracovní doby a v nevyhnutelných případech 24 hodin denně. Delegáti poskytují klientům potřebné informace k místu i samotnému ubytování, řeší případné problémy či reklamace, v případě úrazu nebo onemocnění zprostředkují kontakt s asistenční službou popřípadě doprovodí k lékaři, zprostředkovávají fakultativní výlety (nezodpovídají však za provedení a průběh výletu), zajišťují půjčování el. grilů (ve všech našich kempech), popř. půjčování sportovních potřeb (jedná se především o kemp Baško Polje - kola, míče na různé sporty aj.) Ceny a systém půjčování bude klientům sdělen přímo v daném kempu.

U ostatních zájezdů/pobytů jsou služby delegáta zahrnuty v ceně pouze v případě, že je tato služba uvedena v rámci popisu daného zájezdu/pobytu.

Pobytová taxa

Každý návštěvník Chorvatska, starší 12 let, je povinen uhradit pobytový a registrační poplatek spolu s pojištěním proti živelným pohromám. Po vzájemné dohodě s vedením kempových, apartmánových a jiných ubytovacích zařízení, hradí tyto poplatky rekreant u většiny zájezdů/pobytů prostřednictvím naší cestovní kanceláře (je vždy uvedeno u konkrétních zájezdů). Výše pobytové taxy je vždy uvedena v ceníku jednotlivých destinací mezi povinnými příplatky. Objednavatel skupinového zájezdu uhradí pobytovou taxu v doplatku v souladu s doručeným jmenným seznamem všech spolucestujících do CK.

– CK musí mít k dispozici tento seznam nejpozději 6 týdnů před nástupním termínem

– případný rozdíl, vzniklý změnou osob v době po doručení seznamu, je objednavatel zájezdu povinen finančně vyrovnat s pracovníkem CK v místě pobytu proti vystavení řádného dokladu.

Pasové, vízové a zdravotní předpisy

Návštěvník Chorvatska je povinen mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz, který má platnost minimálně po dobu pobytu. Nezletilé děti musí být vybaveny vlastním cestovním dokladem (již nestačí zápis v cestovním dokladu rodiče). Dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby, nicméně v případě mimořádných událostí je praktické takový písemný souhlas mít u sebe.

Pokud klient hodlá pobývat na území Chorvatska déle než 3 měsíce, má povinnost přihlásit se k pobytu na krajském policejním ředitelství nebo na policejní stanici nejpozději do 8 dnů po uplynutí 3 měsíců jeho pobytu. Policie na základě toho vydá potvrzení o přechodném pobytu.Očkování nebo jiné zdravotní náležitosti nejsou požadovány.

Dárkové kupóny a šeky

Při úhradě Vámi vybraného zájezdu z nabídky tohoto katalogu lze uplatnit níže uvedené benefitní poukázky, kupony či šeky od těchto společností: LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO,EDENRED, BENEFITY a.s., BENEFIT PLUS (platí pouze pro letní pobyty v Safari bungalovech – Mali Lošinj, v Safari bungalovech v Biogradu na Moru, v mobilhomech, Safari bungalovech a karavanech v Primoštenu a v mobilhomech, karavanech, stanech v Baško Polje). Poukázkami lze uhradit max. 50% z ceny zájezdu (zbývající část je třeba doplatit v hotovosti či převodem na účet). Uplatnění benefitů lze využít za předpokladu uzavření Smlouvy o zájezdu / o pobytu přímo s naší CK bez účasti zprostředkovatele. Pro vzdálenější majitele kuponů a šeků, kteří je nemohou doručit do naší kanceláře v Brně osobně, stačí zaslat spolu s vyplněnou SoZ poštou formou cenného psaní.

Užitečné informace

Měna v Chorvatsku – chorvatská kuna. Přibližný kurz v létě 2018 – 1 kuna = 3,65 Kč;

1 EUR = 7,4 kuna; 100 Kč = 27,4 kuna (české koruny lze vyměnit bez problémů).

DŮLEŽITÉ ADRESY:

Velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR: V Průhledu 9, Praha 6; tel.: 235 090 801

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku: Radnička cesta 47/VI, Zagreb; tel.: +385 1 617 7246, +385 1 617 6894, konzulární pohotovost-mobil: +385 91 612 1533

Velvyslanectví Slovenské republiky v Chorvatsku: Prilaz Gjure Deželiča br. 10, Zagreb; +385 14877070, konzulární pohotovost-mobil: +385 98 278 182

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA:

Směrové číslo z Chorvatska do ČR 00420

Směrové číslo z Chorvatska do SR 00421

Policie Chorvatské republiky 192

Hasiči Chorvatské republiky 193

První pomoc v Chorvatsku 194

Jednotná nouzová linka - 112

Pomoc na cestě v Chorvatsku – HAK – 1987